قیصر امین‌پور

خورنا: رییس اداره کتابخانه‌های عمومی اهواز گفت: انجمن شعر قیصر امین‌پور در کتابخانه شهید رجایی اهواز راه‌اندازی می‌شود. رضا کلاه‌کج خاطرنشان كرد: استان خوزستان و شهرستان اهواز شاعران به نام و مطرحی دارد که متاسفانه به دلیل کم‌توجهی بخش‌های فرهنگی به شعر برای خود مردم این دیار ناآشنا و گمنام هستند. وي ادامه داد: اگرچه حوزه هنری و اداره فرهنگ و…