قیام عاشورا

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه

خورنا/ رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه به مداحان و سخنرانان توصیه کرد: در مداحی‌ها و سخنرانی‌های خود از منابع مستند استفاده کنند، چراکه تنها در این صورت خواهند توانست فلسفه قیام عاشورا را به درستی تبیین کنند. عزاداری‌ها را وسیله‌ای برای زنده نگهداشتن اهداف قیام عاشورا دانست و گفت: فلسفه عزاداری‌های محرم و صفر یادآور پیام‌های…