قیام سال 57 مردم لالی

خورنا: 21 دی ماه از جمله روزهایی است که هیچ یک از مردم لالی آن را فراموش نمی کند چرا که در این روز موج اعتراض مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان لالی علیه ستم های رژیم پهلوی خروشیدن گرفت به گزارش رهیاب نیوز،21دی ماه از  جمله روزهایی است که هیچ یک از مردم لالی آن را…