قوم بختیاری

خورنا: دلاوری سردار اسعد بختیاری و سربازان او، همان‌هایی که در کنار بزرگانی چون باقرخان و ستارخان در برابر زورگویان داخلی و استبداد بیگانگان برای پایندگی و بالندگی ایران به پا خاستند، هنوز بر تارک تاریخ ایثار خودنمایی می‌کند. به گزارش خورنا، قوم بختیاری یکی از اقوام سرافراز و غیور کشورمان است و در طول تاریخ دلیری و شایستگی زنان…
خورنا: استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز با حضور در جمع معترضین به پخش سریال “سرزمین کهن” در مقابل صدا و سیمای مرکز خوزستان، گفت: قوم بختیاری یکی از اقوام سرافراز و غیور کشورمان است و در طول تاریخ دلبری و شایستگی زنان و مردان آن همواره نمایان بوده است. به گزارش خورنا دکتر عبدالحسن مقتدایی معترضان را…