قهرمان

خورنا آرشام صباحی صبح امروز در اثر حادثه رانندگی در شهرستان شوشتر جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت. آرشام صباحی که دارای چهار دوره قهرمانی استان خوزستان است، در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری شوشتر کشتی می‌گرفت و قهرمانی‌ها و مدال‌های زیادی را به خوزستان و شوشتر به ارمغان آورده بود.