قهرمانی دوگانه ی کشور

خورنا : در این آیین رییس فدراسیون ورزش های سه گانه کشور گفت:امروز شیرزنان و شیردختران ایران اسلامی در مسابقات دوگانه نشان دادند که می توانند جایگاه های ورزشی ارزشمندی برای خود داشته باشند. محمدعلی صبور افزود:دختران ورزشکار ما همواره…