قهرمانی اندیمشک در رقابت های کشتی فرنگی باشگاهای جهان