قنواتی شورای شهر ماهشهر

خورنا: جمعی از ورزشکاران ماهشهری طی پیامی حمایت همه جانبه خود را از مهندس حاج احمد قنواتی در انتخابات شورای شهر ماهشهر اعلام کردند. متن پیام ارسالی این ورزشکاران به خورنا بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات مظهر اراده ملی است. ما جمعی از ورزشکاران ماهشهری، با توجه…