قند و شکر اهواز

37
خورنا: به گزارش خبرنگار شوشان رییس شورای اسلامی کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از اعتصاب بیش از 80 کارگر درب استانداری خبر داد و گفت: کارگران نزدیک به 36 ماه هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند…