قند و شکر اهواز

خورنا: به گزارش خبرنگار شوشان رییس شورای اسلامی کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از اعتصاب بیش از 80 کارگر درب استانداری خبر داد و گفت: کارگران نزدیک به 36 ماه هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند شایان ذکر است  در حال حاضر مشکلات سهامداران این کارخانه که بانک ملی و ملت بوده اند همچنان ادامه دارد.