قلیان در ماهشهر

خورنا: یکی از معضلاتی که اخیراً جوانان بسیاری را در ماهشهر متوجه خود کرده است استعمال قلیان در مراکز مختلف شهر به ویژه در پارک هاست ، مصرف دودی که به چشم سلامت جامعه می رود. به گزارش خورنا از ماهشهر، روز به روز بر تعداد اماکن عرضه قلیان در ماهشهر افزوده می شود به طوری…