قطع مکرر آب

خورنا: در سه روز گذشته آب شهرستان هفتکل 2 بار قطع شد. به گزارش هفتکل ندا، در روز چهارشنبه به دلیل فرسودگی و شکستگی خط لوله انتقال، آب برخی محلات مانند کوی حزب الله، فرهنگیان، اسلام آباد، کوی آب و برخی مناطق دیگربه مدت بیش از چهار ساعت قطع گردید. اما امروز جمعه بازهم به دلیل مشکلات قبلی و شکستگی خط…