قطع برق مدارس رامشیر توسط اداره برق

خورنا: معمولاً در آستانه مهرماه همه ادارات و نهادهای دولتی به نوعی خود را با آموزش و پرورش مناطق هماهنگ می کنند تا در آغاز سال تحصیلی، دانش آموزان در بهترین شرایط تحصیلی سال خود را آغاز نمایند. به گزارش رامشیر پانا، در آستانه ماه مهر که مدیریت آموزش و پرورش نیاز به بالاترین سطح هماهنگی ها جهت…