قطع برق ماهشهر

37
خورنا: داستان قطع برق ورزشگاه‌ها و امکان ورزشی به دلیل بدهی بعد از آبادان به ماهشهر رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از ماهشهر، برق اداره ورزش و جوانان ماهشهر و همچنین مجموعه ورزشی…