قطع برق شوشتر

خورنا: افت ولتاژ مکرر در ساعات میانی ظهر که به نحوی گرم‌ترین ساعات روز به شمار می‌آید، شوشتری‌ها به ویژه مشترکان مناطق فرهنگ شهر، کوی نیرو و 250 واحدی را کلافه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، این روزها شهرستان شوشتر با داشتن دمایی بیش از 52 درجه گرم‌ترین روزهای خود را…