قطع برق شوشتر

37
خورنا: افت ولتاژ مکرر در ساعات میانی ظهر که به نحوی گرم‌ترین ساعات روز به شمار می‌آید، شوشتری‌ها به ویژه مشترکان مناطق فرهنگ شهر، کوی نیرو و 250 واحدی را کلافه کرده است. به…