قطع آب شوشتر

37
خورنا: اداره آب و فاضلاب شوشتر اعلام کرد: آب مناطق جاده صاحب الزمان، دروازه، شوشتر قدیم، دانشگاه آزاد، شوشتر نو و قسمتی از فرهنگ شهر به علت پاره ای از تعمیرات از یکشنبه شب به مدت چند ساعت قطع…