قطع آب در باغملک

37
خورنا: با گذشت 31 روز از شکستگی لوله انتقال آب، پنج روستای باغملک همچنان آب ندارند. به گزارش خبرگزاری فارس از باغملک، به علت شکستگی لوله خط انتقال آب، اهالی پنج روستای بخش مرکزی باغملک…