قطعی adsl هندیجان

خورنا: مردم هندیجان از سرویس دهی  واحد پشتیبانی ADSL شرکت مخابرات استان خوزستان در این شهرستان رضایت ندارند. عده ای از مردم هندیجان ضمن مراجعه حضوری در گفتگوی با خبرنگار خورنا در این  شهرستان از عملکرد واحد پشتیبانی  شرکت در رفع خرابی و قطعی خط ADSL اعلام نارضایتی نموده و میگویند که شرکت مخابرات استان خوزستان…