قطعی تلفن هندیجان

خورنا: خطوط تلفنی و اینترنتی سراسر شهرستان هندیجان از صبح امروز قطع شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، خطوط تلفنی و اینترنتی سراسر شهرستان هندیجان از صبح امروز قطع شده است. با توجه به اینکه امروز روز حماسه‌ساز انتخابات است در صورت قطعی خطوط تلفن و اینترنت برای بخش‌های مختلف…