قطعی اینترنت هندیجان

37
خورنا: خطوط تلفنی و اینترنتی سراسر شهرستان هندیجان از صبح امروز قطع شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، خطوط تلفنی و اینترنتی سراسر شهرستان هندیجان از صبح امروز قطع شده است.