قطعی آب شرب

خورنا: عضو شورای شهر کوت عبدالله گفت: پس از مدتها مشکل کمبود آب شرب برخی مناطق کوت عبدالله حل شد. فخریه فریح‌ گفت: معضل کمبود آب در برخی مناطق مردم را اذیت می کرد. روزانه در برخی مناطق تنها چند ساعت آب شرب داشتند و مردم مرتب پیگیر این موضوع بودند تا اینکه این مشکل اخیرا حل…