قطعی آب در بهبهان

37
خورنا: رئیس اداره آبفای بهبهان گفت: علت قطعی آب یک‌روزه در بهبهان پوسیدگی و تعمیر خطوط بود که رفع شد. بهرام معصومی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار کرد: علت قطعی آب یک‌روزه در بهبهان پوسیدگی و تعمیر…