قطعی آب در بهبهان

خورنا: رئیس اداره آبفای بهبهان گفت: علت قطعی آب یک‌روزه در بهبهان پوسیدگی و تعمیر خطوط بود که رفع شد. بهرام معصومی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار کرد: علت قطعی آب یک‌روزه در بهبهان پوسیدگی و تعمیر خطوط بود که رفع شد. وی اضافه کرد: لوله‌های آب متعلق به سال‌ها پیش بوده و در طول این سالیان پوسیده…