قطار

فرماندار انديمشك

خورنا : حمیدرضا گودرزی : به تازگی یک قطار باری در ورودی استان خوزستان از سمت لرستان و در حقیقت در محدوده استان لرستان از ریل خارج شده و سه ساعت این ریل را مسدود می کند. وی افزود: کارشناسان فنی علت حادثه را فرسودگی خطوط راه آهن اعلام کرده اند.همچنین مشخص شده که چرخ قطار هم در رفته است. بنابراین…
خورنا: قطار مسافربری شوشتر- مشهد ساعت 17 و 45 دقیقه دیروز با تریلر حمل نیشکر تصادف کرد که در اثر آن تریلر واژگون شد. حسن زیودار، مدیرکل راه آهن ناحیه زاگرس گفت: بی احتیاطی راننده تریلر حامل نیشکر که فاصله را نسبت به ریل قطار رعایت نکرده و تریلر خود را در نزدیکی ریل پارک کرده بود، موجب این حادثه…