قطار شوشتر تعغییر مسیر داد

پایان یک اشتباه

خورنا  قطار مشهد _شوشتر ازابتدای مردادماه تغییر برنامه داده و ایستگاه اندیمشک مقصد آخر این قطار خواهد بود ویک رام قطار محلی ریل باس مسافرین را مابین اندیمشک وشوشتر جابجا خواهد نمود. این برنامه از اداره کل سیروحرکت ابلاغ گردیده و لازم الاجراست. مشکلات فراوانی در اعزام قطار مسافری به شوشتر در ایستگاه اندیمشک وجود داشته که با پیگیری مسولین محلی…