قطار خوزستان مشهد

خورنا: مدیرکل راه آهن جنوب گفت: امسال با توجه به تقاضا جهت سفرهای تابستانی، ظرفیت ناوگان و جابه‌جایی ریلی در حوزه استان خوزستان 10 درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش یافت. خسرو رشیدی اظهارکرد: سفرهای ریلی از خوزستان به مقاصد تهران و مشهد انجام می‌شود که در این خطوط 6 قطار فعال است كه 2 قطار در خط اهواز ـ مشهد…