قطار خرمشهر مشهد

خورنا: روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش «قطار خرمشهر ـ مشهد در شیب معکوس گفت: این خط راه‌اندازی شده است و هر هفته روزهای پنج شنبه از مشهد به سمت خرمشهر و مجددا روز شنبه از خرمشهر به مشهد اعزام می‌شود. روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش «قطار خرمشهر ـ مشهد…
خورنا: قطار خرمشهر به مشهد که قرار بود تابستان امسال به بهره برداری برسد بعد از گذشت حدود دو فصل از سال، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقیمانده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، پنجم شهریورماه امسال بود که با شنیدن زمزمه‌های رسیدن قطار خرمشهر به مشهد بسیاری از زوار و شهروندان از خوشحالی…