قصاص

خورنا: رئیس دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی (ره) گفت: با گذشت خانواده مقتول، متهم محکوم به قصاص، پس از 18 سال از زندان آزاد شد. افضل میرزایی فر اظهار کرد: با حضور رئیس مجتمع حل اختلاف بندر امام خمینی(ره) و رئیس شعبه پنجم این شورا، امام جمعه شهرستان ماهشهر و جمعی از عشایر منطقه و بزرگان، ریش سفیدان و…