قصاص نفس

خورنا: معاون قضایی دادگستری خوزستان از اجرای حکم قصاص یک نفر به جرم قتل، در زندان کارون اهواز خبر داد. علی افتخاری گفت: آقای سمیر.ح مرتکب قتل شده و از سوی دادگاه کیفری استان به قصاص نفس محکوم شده بود، که این حکم صبح امروز در زندان کارون اهواز اجرا شد. وی اظهار کرد: قتل بیش از یک سال پیش در یکی از روستاهای آبادان در یک درگیری روی داده و در این مدت پرونده در حال طی مراحل قانونی بوده است. دبیر ستاد رسیدگی به جرایم خاص خوزستان با تشریح این پرونده گفت: سمیر در اظهارات خود گفته که مقتول چندین… در ادامه بخوانید