قش منحصر به فرد اندیمشک در دسترسی به شبکه‌های ارتباطی حمل و نقل جاده‌ای و ریلی