قرعه کشی

خورنا مهدی چاروسایی خبرنگارورزشی خورنا:مراسم قرعه کشی رقابت های بسکتبال امیدهای استان خوزستان روز پنجشنبه مورخ ۲۰\۹\۱۳۹۳راس ساعت ۹صبح و باحضور حاج جابر قاطع ریاست محترم هیات بسکتبال استان خوزستان وآقای محسنی دبیر هیات بسکتبال استان وآقای منصور زاده مسول برگزاری مسابقات استان خوزستان  ونمایندگان شانزده تیم شرکت کننده درمحل هیات بسکتبال استان خوزستان برگزار گردید. که…