قرص سرماخوردگی مرگبار

37
خورنا: مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تکذیب شایعه وجود قرص سرماخوردگی مرگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، حسین برزگر گفت: اخیراً…