قرص ترامادول

خورنا: یک جوان مهابادی بر اثر مصرف 2 بسته قرص ترامادول جان خود را از دست داد. به گزارش سرویس حوادث خورنا، یک جوان 17ساله مهابادی به اسم نورالدین که شخصی سالم و هنرمندی نقاش بود از یکی از دوستانش 2 بسته قرص ترامادول دریافت کرده با این فرض که این قرص ها جهت خواب هستند.