قرص استامینوفن مرگبار کشنده

خورنا: مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تکذیب شایعه وجود قرص سرماخوردگی مرگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، حسین برزگر گفت: اخیراً پیامک‌های مشکوک توسط افراد سودجو با هدف تشویش اذهان عمومی برای هم استانی‌های خوزستانی و بعضاً برخی استان‌های دیگر کشور…