قرارداد نفتی

خورنا خالد واحدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با سازندگان داخلی سه قرار داد داخلی منعقد کردند. وی با بیان اینکه این قراردادها با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شد، تصریح کرد: یک قرارداد در زمینه ساخت نشت بندهای خشک با شرکت فراز انرژی آسیا به…