قراردادهای نفتی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

خورنا – رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که به موجب قانون، قراردادهای نفتی نیاز به تصویب مجلس ندارد. فریدون حسنوند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه که امروز قانون است و باید به آن عمل کنیم و…