قرائتی

37
خورنا: حجت‌الاسلام قرائتی در همایش تجلیل از بانوان قرآنی با انتقاد از عدم حضور آموزه‌های قرآنی در برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم گفت: راه‌کارهای این آقایان قرآنی نیست. به گزارش فارس، مراسم تجلیل…