قاچاقچی

37
خورنا: حکم اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر در زندان کارون اهواز اجرا شد. محکوم علیه “شریف-ح” که به ارتکاب حمل و نگهداری هزار و 114 کیلو و 250 گرم مواد مخدر از نوع تریاک به اعدام محکوم شده بود، در…