قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور

خورنا: قاضی سراج با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، قاضی ناصر سراج با ابلاغ رئیس دستگاه قضایی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. این در حالی است که خبرگزاری فارس روز گذشته از برخی گمانه‌‌زنی‌ها برای مشخص شدن…