قاتل

خورنا ‘عزیراله شهبازی’ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود:با اقدامات صورت گرفته از سوی ماموران نظامی و انتظامی مستقر در جنوب خوزستان، عاملان شهادت شهید استوار یکم ‘محسن بیگدلی’ دستگیر شدند. وی اظهارکرد:عاملان این حادثه در کمترین زمان…