فیلم محسن رضایی درباره میرحسین

بالاخره ایشان نخست وزیر جنگ بوده؛

خورنا محسن رضائی شب گذشته در برنامه سطرح های ناخوانده ویژه دفاع مقدس شبکه یک در خصوص تنوع در برنامه های ویژه دفاع مقدس گفت: از آقای میرحسین هم مصاحبه بگیرید. به گزارش خورنا، محسن رضائی شب گذشته در ویژه…