فیلتر شدن «وی چت»

خورنا: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع فیلتر شدن «وی چت» برای یافتن راه حل معقول و منطقی هفته جاری در جلسه این کمیسیون بررسی می شود. سیدرمضان شجاعی کیاسری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:برخی…