فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

خورنا: یک کارشناس رسانه و شبکه‌های اجتماعی معتقد است: کسانی که بر سر راه شبکه‌های اجتماعی مانع ایجاد می‌کنند، از دیالوگ و تفاهمی که بین مردم به‌وجود می‌آید، می‌ترسند. حمید ضیایی‌پرور در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره‌ی نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی، توضیح داد: نقش شبکه‌های اجتماعی، دو بعد تکنولوژیک و بینشی و فلسفی دارد؛ در بعد تکنولوژیک، شبکه‌های اجتماعی آخرین محصول…