فیس بوک رئیس دانشگاه آزاد

37
خورنا: سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی هم به عضویت فیس‌بوک درآمده است. دکتر حمید میرزاده عصر یکشنبه 31 شهریورماه و در آغاز ترم تحصیلی جدید، با ایجاد یک صفحه شخصی در فیس‌بوک، ابراز امیدواری کرده که…