فينال ليگ برتر بسکتبال

با دومین پیروزی در بندر ماهشهر

خورنا:  دومين نبرد از ماراتن فينال ليگ برتر بسکتبال با برتري پتروشيمي برابر مهرام به پايان رسيد. دومين ديدار از فينال…