فوریت های پزشکی

37
خورنا: رييس مركز فوريت هاي پزشكي خوزستان گفت: پروژه ساخت مجموعه مركز اورژانس اهواز و مديريت بحران EOC واقع در پادادشهر اهواز در فاز نخست متوقف شد. دكتر اسداله موسوي اظهار كرد: اعتبار اوليه ساخت اين مجموعه تعيين شد…