فوریت های پزشکی

خورنا: رييس مركز فوريت هاي پزشكي خوزستان گفت: پروژه ساخت مجموعه مركز اورژانس اهواز و مديريت بحران EOC واقع در پادادشهر اهواز در فاز نخست متوقف شد. دكتر اسداله موسوي اظهار كرد: اعتبار اوليه ساخت اين مجموعه تعيين شد و قرار شد در فاز نخست سوله‌هاي آن و در فاز دوم ساختمان مركز ساخته شود كه پروژه در همان…