فنی و حرفه ای آغاجاری

خورنا: رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری گفت: ممدجویان کمیته امداد آغاجاری آموزش فنی و حرفه ای میبینند. امیری نسب رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا، بیان داشت: 220 مددجویان کمیته امداد امام (ره ) در بخش جولکی در دو آموزش مهارتی میبینند. وی در ادامه…
خورنا: رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری، عملکرد یک سال گذشته این اداره را تشریح کرد. رامین امیری نسب رئیس مراکز فنی حرفه ای شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگارخورنا در آغاجاری به تشریح عملکرد یکساله این مراکز در سال 91 پرداخت. وی در ادامه تصریح نمود : در بخش برادران۱۰۳۵۶۷ نفر ساعت…
خورنا: امیری نسب از تربیت نیروی ماهر جوشکاری برق در مرکز فنی و حرفه ای آغاجاری خبر داد. امیری نسب رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: در این مرکز دوره تامین نیروی ماهر جوشکاری برق بر اساس استاندارهای رسمی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای آغاجاری…