فلسفه سیاسی

خورنا – محمدامین جمشیدی :مراسم رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای»  در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شهرستان قم  و با حضور تنی چند از شخصت های بنام پژوهشی و دینی  برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رییس حوزه های علمیه سراسر کشور، آیت الله علی اکبر رشاد…