فقهای شورای نگهبان

صیدعیسی دارایی:

خورنا – نماینده مردم اندیمشک گفت:کسانی که مشکل دارند خودشان را درست کنند نه اینکه به شورای نگهبان گیر بدهند اگر کسی ریگی به کفش نداشته باشد چرا باید از شورای نگهبان بترسد؟ فقهای متدینی در رأس این شورا…