فعایت مجدد حزب اعتماد ملی

خورنا | سرویس سیاسی: از گربه بیشتر از هر حیوان دیگری در ضرب المثلها نام برده شده یکی هم اینکه میگویند فلانی مثل گربه مرتضی علی است پشتش به زمین نمیاد یعنی هر طور که بیندازید چهار دست و پا به زمین می رسد. حال و روز بعضی از اصلاح طلبان هم اینطور است. به اصطلاح هیچ جور سرشان زیر آب…
: محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرگار مهر درباره جایگاه احزاب درکشور و علت اصلی شکل نگرفتن احزاب قوی در ایران گفت: دلایل  متفاوتی در این باره وجود دارد. بخشی از آن به فرهنگ سیاسی ما در کشور مربوط می شود. عدم تعلق خاطر مسئولان به احزاب و همچنین…