فعال سیاسی

حجت‌الاسلام محسن غرویان:

خورنا  باید دید از دل ضیافت شام احمدی‌نژاد وحدت بیرون می‌آید یا تفرقه میان آنها بیشتر می‌شود/گروه‌های تندرو نمی‌توانند بین اصول‌گرایان وحدتی برقرار کنند، چراکه آنها بر این عقیده هستند که رای صحیح از آن خودشان است و دیگران اشتباه می‌کنند تا زمانی که آنها مبنایی برای رای اکثریت قائل نباشند، وحدت میان‌شان دست نیافتنی است.