فعالین صادراتی

37
خورنا: معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس آمارهایی ارائه شده 3.5 میلیون ایرانی بیکارند. رضا توفیقی زواره عصر امروز در مراسم تجلیل صادرکنندگان نمونه و فعالین صادراتی خوزستان که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن…